Grensforum (6)

Terug Dit is de laatste pagina

240

Van:Harry van der Sleen, Enschede [29 april 2009]
Onderwerp:Grenswandeling Glane-Drilandsteen

Hallo grenspaalvrienden,

We hebben inmiddels onze jaarlijkse grenswandeling weer voorbereid. Dit jaar wordt het een wandeling van Glane naar de Drilandsteen, staande op het voormalige drielandenpunt: Nederland, Pruissen en Hannover. Deze grenssteen bestaat dit jaar 350 jaar, dus dat leek ons een goede aanleiding.
De wandeling gaat langs ± 27 grensstenen. Sommige zijn helaas niet bereikbaar en enkele hebben we niet kunnen vinden, dus een extra uitdaging voor jullie om ze alsnog op te sporen.
De datum hebben we vastgesteld op zaterdag 16 mei en het tijdstip van verzamelen is 10.00 uur. Verzamelpunt is Hotel Restaurant Driland, Gildehauser Str. 350 in Gronau Duitsland.
Als extraatje hebben we een bezoek gepland aan het Smokkelmuseum in Overdinkel.
Graag zo snel mogelijk opgeven als je belangstelling hebt voor de wandeling.

Harry van der Sleen.

239

Van:Hans Hermans, Heerlen [5 april 2009]
Onderwerp:Van 7 tot 10

Beste Dick,

Het verhaal 'Van 7 tot 10' was alweer zeer boeiend. Heerlijk geschreven, met een beetje zout en peper, waar het nodig is. Ik plaats vraagtekens bij het bordje. Normaliter is het in BRD verboden om wegen en paden af te sluiten. Ik ben haast overtuigd dat hier een aantal jagers het recht in eigen handen neemt. Het gestelde op het bord is trouwens in strijd met Landschaftschutzgeset Art. 35.
Natuurbeschermers en wandelaars in de Duitse Eifel hebben een grondige hekel aan jagers, omdat hun hobby (schieten en doden) klaarblijkelijk belangrijker is dan plantjes fotograferen en recreëren. Met de regelmaat van de klok worden de poten onder de jachtkansels doorgezaagd. Dat kunnen we natuurlijk niet goed praten, maar de rigoureuse methodes van de jagers al evenmin.
Over de taalfouten van Duitsers nog een leuke anekdote. Ik werkte 25 jaar in Aken en was net zo vlot met de Nederlandse als met de Duitse taal. Maar niet zelden werd een brief aan een Nederlandse klant door een Duitser geschreven en een keer kwam als antwoord: 'De Lindt-chocolade die u maakt smaakt heerlijk, maar uw gebruik van de Nederlandse taal is een catastrofe'. (...)

hans

238

Van:Hans Hermans, Heerlen [4 april 2009]
Onderwerp:Meldpunt: Neutraal Moresnet-stenen beschadigd

Het lijkt wel een APRIL-mop 'Stenen Neutraal Moresnet beschadigd!' (...), maar daar is het onderwerp te serieus voor.
Natuurlijk moeten we voorop stellen dat Neutraal Moresnet een fictie is. Het was in 1816 een onverdeeld gebied tussen Nederlanden en Pruisen. Een gebied dat niet verdeeld is, is natuurlijk niet neutraal. De mannen die er woonden moesten in de oorlog gewoon een wapenrok aantrekken. Als je neutraal bent, hoeft dat niet.

Nu de stenen op de foto's. Steen met nummer XXXXV staat inderdaad een beetje scheef, maar ik zie geen beschadiging. Ook de steen op de tweede foto (een Oostenrijks-Habsburger steen) toont geen beschadiging.
Ik heb zeer goede relaties met de Gemeente Kelmis en met de plaatselijke Tourist Information, maar zou graag optimaler door de briefschrijver geinformeerd willen worden.

Met vriendelijke groet,
Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen

237

Van:Eberhard Gutberlett, Kerken (D) [2 april 2009]
Onderwerp:Gp 117

Gp 117 Nederlandse kant Gp 117 Duitse kant

Hallo Grenzsteinfreunde,

Unser Grenzsteinfreund Paul Oeinck, Enschede wollte den Grenzstein 117 noch einmal fotografieren und war überrascht, dass der Stein nun frei zugaenglich ist. Rob und ich konnten die Hannover Seite nur halb verdeckt sehen.

Gruss Eberhard

236

Van:Hans Hermans, Heerlen [2 april 2009]
Onderwerp:Renesse

Het stukje over abdis Anna-Karola van Renesse, die in Vijlen (gem. Vaals) veel eigendom bezat, waaraan oude paalstenenen thans herinneren, was in meer dan één opzicht een bilaterale co-operatie. De heer Huib Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland kon iets mededelen over het stamslot van Van Renesse. De heemkundigen Dietmar Kottmann uit Aken en Peter Bertram uit Vaals, konden respectievelijk iets aanvullen over de voormalige Sint Janskerk te Burtscheid met het prachtige wapen van de abdis Von Renesse en over haar Duitse exclaves in de omgeving van Vaals.
Dank ook aan Dick Waanders, die zijn webstek hiervoor ter beschikking stelde.

hans hermans

235

Van:Huib Uil, Renesse [1 april 2009]
Onderwerp:Renesse

Met veel plezier en genoegen las ik de bijdrage van Hans Hermans over de steen in de abdijkerk Sint Jan in Burtscheid. Het is een bijzondere steen vanwege het feit dat de schenkster, Anna-Karola von Renesse, haar wapen liet uithakken. Het is fraai geschilderd en een aantrekkelijke blikvanger op de toren. Haar naam en wapen geeft een verbintenis met het dorp Renesse op Schouwen-Duiveland, middenin de zuidwestelijke delta van Nederland. Anna-Karola is een nazaat van Jan van Renesse, die bekendheid kreeg door zijn rol in de vijandelijkheden rond 1300. Zijn grootste roem verwierf hij tijdens de Gulden Sporenslag van 1302. Door partij te kiezen voor Vlaanderen kwamen hij en zijn nageslacht in het huidige België. In het wapen van Anna-Karola is het wapen van Renesse opgenomen: de klimmende leeuw voorzien van blokjes. De wapendragers zijn twee leeuwen. Het wapen geeft een verbinding over grote afstand. Maar dankzij het speurwerk van Hans Hermans is die verbinding via internet en zijn bijdrage gelegd. Zo kunnen we het wapen bewonderen in al zijn pracht. Wie dat omgekeerd wil doen, maar dan minder fraai, kan onze website bezoeken: www.schouwen-duiveland.nl. Daarna aanklikken: Gemeentearchief / Geschiedenis / Wapens voormalige kernen. Wie aangelokt door het vele mooie dat hij tegenkomt, het voornemen heeft Renesse te gaan bezoeken, kan ik melden dat een kopje koffie (of iets anders) in café-restaurant Het Wapen van Renesse in dit geval een passende stop is. Het staat tegenover de dorpskerk. Wie dat in de zomerperiode doet, ziet er heel veel mensen want Renesse is een geliefde bestemming vanwege de brede en fraaie stranden. Bovendien worden in het westelijk deel van Schouwen de meeste zonuren in Nederland geregistreerd. In de buurt van het dorp ligt kasteel Moermond. Het is daar waar Jan van Renesse heeft gewoond. Het huidige kasteel is uit een latere periode omdat de burcht van Jan werd verwoest. Wie trouwens benieuwd is naar plaatjes van Renesse en van kasteel Moermond om indrukken op te doen kan ook op onze website terecht. Hetzelfde adres intikken en daarna: Gemeentearchief / Zoeken in de collectie / Afbeeldingen en daarna Renesse of Moermond intikken. Omgekeerd maakt het ons nieuwsgierig naar de abdij Burtscheid bij Aken. Dat is voor ons een suggestie als we die kant op gaan. Het wapen van Renesse is zo ons beider doel.

Huib Uil (gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland)

234

Van:Hans ter Heijne, Glane [29 maart 2009]
Onderwerp:Gp 853 Glane

Beste Dick,

Ter info. Zojuist een artikel gelezen over het gedeelte grens ter hoogte van Glane. Ik lees dat er onduidelijkheid is over de exacte grens bij paal 853 [er zouden 2 palen moeten zijn …..] en een wandel/fietsbrug over de Dinkel.
Ten tijde van de voorbereiding van de LAGA [2003] is het LAGApad en de brug aangelegd [brug zou dan exact op de grens zijn]. Volgens mij is toen, i.v.m. beschikbare grond en voor de toeristen, de grenspaal verplaatst. Officiële grens zou komend vanuit Glane ongeveer 100 meter richting Duitsland moeten liggen; waarschijnlijk staat daar dan ook de ontbrekende paal. Eventueel even navragen bij de gemeente Losser of Gronau.

Met vriendelijke groet,
Hans ter Heijne

233

Van:Ad en Lenie Rombouts, Bladel [26 maart 2009]
Onderwerp:Website www.adenlenie.nl

Hallo allemaal,

Vanaf vandaag hebben we ook een website in de lucht. Het is nog maar een begin maar we hopen er toch iets van te kunnen maken. We zijn begonnen met alle grenspalen op de website te zetten die we gevonden hebben langs de grens van de provincie Limburg met Duitsland. Het zijn alle grenspalen vanaf het drielandenpunt in Vaals (193) tot aan de provinciegrens Limburg-Gelderland (593).

Diverse collega's hebben al jaren ervaring met een website over grenspalen, daarom zijn tips, op- of aanmerkingen van harte welkom.

Groetjes Ad en Lenie.
website: www.adenlenie.nl

232

Van:Hans Hermans, Heerlen [12 maart 2009]
Onderwerp:Gp 1 Duitsland-Frankrijk

Beste Dick,

Jij hebt de 'valstrik' met de Duits-Franse nummer 1 goed verwoord. Helaas weet men ook in Perl niet, waarom die nummer 1 zo ver van de Moezel staat. Ik heb voorgesteld om bij de Moezel een NULpaal te plaatsen, dus daar waar de grenzen van BRD, Lux en Fr elkaar raken. In Vaals is het echte Drielandenpunt feitelijk ook een NULpaal, want de Belg/NL nummer 1 staat honderd meter verder.

Hartelijke groet,
hans

231

Van:Dick Waanders, Almelo [12 maart 2009]
Onderwerp:Gp 1 Duitsland-Frankrijk

Gp 1 grens Duitsland-Frankrijk

Hans Hermans was op zoek geweest naar gp 1 van de serie Schengen (Luxemburg) tot Overdinkel (Nederland), maar had deze niet gevonden. Van de Duitse gemeente Perl (vlakbij Schengen) ontving hij daarop deze foto van nr. 1 plus een kaartje van de locatie. Daaruit bleek weer dat de steen kilometers verwijderd van Schengen staat.
Op onze oproep naar opheldering van het raadsel reageerde op 3 maart onze vaste internationale deskundige, Harry ten Veen, met de juiste oplossing. Door een misverstand is zijn bericht toen niet op het Grensforum terecht gekomen. Vandaar dat we het alsnog plaatsen (nr. 230).

230

Van:Harry ten Veen, Steenwijk [3 maart 2009]
Onderwerp:Gp 1 Duitsland-Frankrijk

Dag Dick,

Eef en Jannis zijn onderweg langs de DE/LU grens. Foto van paal nr 1 hier: http://www.grenspalen.com/frame_9.html
Zie ook mijn bericht op het Yahoo forum van 16-10-2008 met daarin een officieel grenskaartje en een foto van een steen aan de waterkant die overeenkomt met de steen bovenaan op het kaartje.
Gezien de uitvoering van de steen denk ik dat het hier om een DE/FR steen gaat. Zie wederom mijn e-mail.

Groeten en suc6
Harry ten Veen

229

Van:Hans Hermans, Heerlen [12 maart 2009]
Onderwerp:Zeven Provinciën

Geachte heer Planting,

Dank voor uw compliment. Het is een stukje hobby om rond het Drielandenpunt van Vaals, in ruimere zin, een grenspaal met een verhaal te vinden. Aanvankelijk leek het moeilijk, maar nu blijkt dat vrijwel iedere paal iets te 'vertellen' heeft. Uw compliment m.b.t. de website geef ik graag door aan Dick Waanders, want hij coördineert het werk van zijn buitenmensen.
De site wordt dagelijks door geïnteresseerden geraadpleegd en ik ben overtuigd dat de door u bedoelde grenspaal op de Dijk te Middelharnis/Sommelsdijk bij iemand bekend is en die m/v er wellicht iets over kan vertellen.

Met vriendelijke groet,
hans hermans

228

Van:Luut Planting, Middelharnis [10 maart 2009]
Onderwerp:De Dijk, Middelharnis

Geachte heer Hermans,

Mijn complimenten voor de verzorgde website over onze grensmarkeringen in velerlei verschijningen. Hoe geschiedenis door schijnbaar alledaagse overblijfselen levend wordt. Interessant!
Misschien dat u de steen wel kent, maar er staat er een midden op de Dijk (de winkelstraat) van Middelharnis/Sommelsdijk. Deze geeft de oorspronkelijke grens aan tussen Holland en Zeeland in het tijdperk van de Zeven Provinciën. Daar liep de grens naar ik meen noord/zuid over het eiland Goeree-Overflakkee tot de Franse tijd. Aan elke zijde staat de naam van de betreffende provincie vermeld.

Met vriendelijke groet,
Luut Planting

227

Van:Arie de Haan, Lonneker [9 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen

Beste mensen,

Ook in Enschede hebben we zo'n ronde grenspaal. Volgens mij van Belgisch hardsteen met aan de ene zijde ingebeiteld Nederland en aan de andere zijde Pruisen. In oorsprong stond deze paal bij de grensovergang Glanerbrug (Enschede) en Gronau.
Deze grensovergang werd in de jaren 30 verbreed, de paal was kennelijk overbodig en belandde in een sloot. Steenhouwer Dove heeft de paal voor vijf gulden opgekocht. Later heeft Dove deze paal weer verkocht aan inmiddels wijlen de heer Van Dam Merret. Deze heeft de paal bij de inrit van zijn huis laten plaatsen, nadat er eerst de naam "De Wacht" er is ingebeiteld, de naam van zijn buitenplaats. Het landgoed is na het overlijden van de heer Van Dam Merret verkocht en de nieuwe eigenaar heeft de paal op zijn landgoed, binnen de poort geplaatst, zodat deze vanaf de openbare weg niet meer te zien is. In het verleden, toen de paal nog vanaf de openbare weg bereikbaar was, heeft een carnavalsvereniging deze als ludieke grap weggehaald. In overleg met de toenmalige eigenaar is deze weer teruggeplaatst.
In ons tijdschrift "n Sliepsteen", nummer 38, van zomer 1994 van de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker is hierover een artikel opgenomen, van de hand van Leo Nijkamp.

Met vriendelijke groeten,
Arie de Haan

226

Van:Aafke de Wijk, Zwolle [6 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen

Hallo Dick,

De ronde steen steen met de aparte inscriptie staat in Enschede, Dick Taat verwijst er naar in zijn reactie van 5 maart. Ook kun je een uitgebreide beschrijving vinden op de website van Eberhard Gurberlett.

Dag,
Aafke

225

Van:Dick Waanders, Almelo [6 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen

Beste Harry,

Volgens mij moet er inderdaad ook nog ergens een met een aparte inscriptie zijn. Ik kan me herinneren er aandacht aan te hebben besteed. Ik ga er naar op zoek.

Dick

224

Van:Harry ten Veen, Steenwijk [6 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen van Aafke

Naast deze ronde paal, die Aafke al liet zien
GE/OV Deventer: http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/overijssel/gd-ov.htm
Staan er ook ronde palen hier:
DR/OV Steenwijk: http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/overijssel/dr-ov.htm
FR/OV Steenwijk: http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/overijssel/fr-ov.htm
DR/GR: http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/overijssel/dr-gr.htm
En in Brabant: http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/overijssel/lb-nb.htm
Verder is er de Denekampse paal, die ik niet heb, en er is er nog een, was die niet op Op De Grens gemeld? Was dat niet een steen met een aparte inscriptie? Dat ben ik even kwijt.

Groeten en suc6
Harry ten Veen

223

Van:Aafke de Wijk, Zwolle [5 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen / Dijkpalen

Hallo Dick,

Ik kan op internet niet veel informatie vinden over de ronde grenspaal. Harry ten Veen schrijft op zijn website dat de ronde paal misschien de enige provinciegrenspaal is tussen Overijssel en Gelderland maar veel meer kom ik er niet over te weten. Ik vind de overeenkomst met de andere ronde steen wel erg opvallend. En was er niet nog ergens zo'n ronde steen? Daar heeft Eberhard Gutberlett eens een krantenknipsel over gepubliceerd. Over de Deventer gemeentegrenspaaltjes is wel wat te vinden, die zijn namelijk kortgeleden gerestaureerd, dat kun je wel zien. Het is te weinig informatie om een verhaal te maken, kijk dus maar hoe je de foto's plaatst. Misschien alleen als inzending in het forum?

Dijkpaal in Deventer (Foto: Aafke de Wijk)

Bij het zoeken naar dijkpalen kwam ik wel wat interessante zaken tegen. Oude Dijkpalen in de buurt van Zwolle die geregistreerd staan als rijksmonument. Over de moderne paaltjes heb ik nog niets kunnen vinden. Ik stopte op de IJsseldijk om er een asfaltbotsing te fotograferen. Overijssel heeft wat gebieden over de IJssel, aan de Gelderse kant. Bij Veessen is er een duidelijke asfaltbotsing met zelfs een oud paaltje erbij. Maar bij nader inzien loopt de provinciegrens een paar honderd meter verderop en is er ook op die plek geen gemeentegrens. Helaas, de afsfaltbotsing was heel mooi maar zonder grens heb je er niet zo veel aan.

Dag,
Aafke

222

Van:Dick Waanders, Almelo [5 maart 2009]
Onderwerp:Ronde stenen

Hallo Aafke,

Alle drie bekende ronde stenen staan volgens mij in Overijssel, dus ze hebben toch iets gemeenschappelijks. Verder moeten er nog wel meer zijn, vermoed ik. Harry ten Veen heeft er vast nog meer gefotografeerd, maar ook ergens in Twente of omgeving moet er nog zo eentje staan.
Volgens mij was er met de Denekampse steen ook iets aan de hand, door midden gebroken of zo. Maar misschien werden ze ook wel in twee delen geleverd. (Niet waarschijnlijk)
Ik kan nu een nieuwe rubriek beginnen: Het Ronde Stenen Archief, of zoiets.

Welterusten,
Dick

221

Van:Aafke de Wijk, Zwolle [5 maart 2009]
Onderwerp:Provinciepaal Overijssel-Gelderland

Provinciepaal Overijssel-Gelderland (Foto: Aafke de Wijk)

Hallo Dick (W. en T.),

Er is inderdaad een keer een ongelukje gebeurd met de Deventer paal. Dat kun je op bijgaande foto goed zien. Verder lijkt de steen niet erg beschadigd. Wat voor steensoort het is weet ik niet. Het idee dat het een afgedankte grenssteen is lijkt me niet zo waarschijnlijk. In de steen staan de namen van Gelderland en Overijssel gegraveerd. Er is geen spoor van een oude of gewijzigde tekst. Ik vind het wel verwonderlijk dat drie qua vorm identieke palen op zulke verschillende plekken staan. De inscripties hebben hetzelfde lettertype. Ze geven alledrie een grens aan maar ze hebben geen van drieën een nummer. Je zou toch denken dat ze iets met elkaar te maken moeten hebben.

Hartelijke groeten,
Aafke

220

Van:Dick Taat, Lonneker [5 maart 2009]
Onderwerp:Provinciepaal Overijssel-Gelderland

Beste Lieve Aafke,

Zou die mooie steen daar bij Deventer een afgedankte Rijksgrenssteen kunnen zijn? Is het een verweerde soort blauwe "arduinsteen"? In Enschede staat er ook zo een. Bij de oprijlaan van villa "De Wagt" in de berm aan de Noord-Esmarkerrondweg. Er staat o.m. op: "NEDERLAND - PRUISSEN". Hij stond vroeger bij de Glanerbrug. Hij heeft een bewogen verleden maar is nog steeds in goede conditie. Die van Deventer lijkt wel een litteken van een breuk te hebben.

Groeten,
Dick T.

219

Van:Harry ten Veen, Steenwijk [1 maart 2009]
Onderwerp:n36 in museum Zutphen

n24

Beste mensen,

Die grenspaal bij het Stedelijk Museum Zutphen heb ik ook al eens gefotografeerd. Ik herinner mij dat er heel lang geleden op het Yahooforum BoundaryPoint een lijst en foto's over deze palen is verspreid. De foto's waren klaarblijkelijk afkomstig van het Grenslandmuseum in Dinxperlo. (volgens mij zit er een fout in; bij foto 12 had er eerder moeten worden geknipt want "bij Stedelijk Museum Zutphen" hoort bij foto 13, dus de nummering van de lijst hoort op te schuiven).
Alleen de berichten (1698 + 1699) waarmee de foto's oorspronkelijk verzonden werden zijn nu leeg. Maar die heb ik dan weer op mijn PC opgeslagen. Ik stuur een plaatje mee van nr. 24 en de beroemde 36 en nr 39.
Hoever de nummering van palen doorloopt naar het zuiden, interesseert me wel, maar mijn atlas met oude kaarten van Overijssel geeft dat niet weer.
Van de Jurisdictiepaal begint er ook een stenenreeks met nr. 1 in oost-/noordelijke richting. Op mijn atlas stopt die ongeveer bij Overdinkel, daar vlak voor zie ik nog gs81a.

Groeten en suc6,
Harry ten Veen

218

Van:Dick Waanders, Almelo [28 februari 2009]
Onderwerp:Geo-Info nr. 10, 2008

Goed idee van je, Hans, om nog een keer het adres van Geo-Info te vermelden:

Geo-Info, Postbus 57, 5750 AB Deurne.
Telefoon: 0493-328 628. Fax: 0493-328 601. E-mail: redactie@geo-info.nl

217

Van:Hans Hermans, Heerlen [28 februari 2009]
Onderwerp:Geo-Info nr. 10, 2008

“In het oktobernummer 2008 van het vakblad voor cartografen en landmeters "Geo-Info" verscheen een artikel van onze hand (Aafke de Wijk en Dick Waanders). Hieronder volgt het volledige artikel en de foto's in oversneden vorm. Desondanks blijft het de moeite waard om een exemplaar van het blad zelf te bezitten!”

Het bovenstaande schreven Aafke en Dick. Met meer dan gewone belangstelling heb ik het verhaal gelezen en opnieuw gemerkt, dat ik over grensstenen, nog lang niet, alles weet.
Vermeld eventueel even het adres van GEO-INFO, zodat belangstellenden het blad nummer 10/2008 kunnen aanvragen.

Hartelijke groeten,
Hans Hermans

216

Van:Aafke de Wijk, Zwolle [27 februari 2009]
Onderwerp:n36 / 811 / 814

Beste Ad en Lenie,

Wat een mooie samenloop van omstandigheden dat jullie net bij de palen 811 en 811-A zijn geweest. Zo te zien is 811-A een oude steen uit de serie die bij de Jurisdictiepaal begint. Hebben jullie misschien een foto gemaakt waar het oude nummer op staat? Ik zou graag weten of mijn theorie klopt. Dan zou steen 811-A nummer 35 moeten hebben. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze alle stenen daar door elkaar gehusseld hebben vanwege de reconstructie van het kanaal.

Hartelijke groeten,

Aafke de Wijk

215

Van:Ad en Lenie Rombouts, Bladel [26 februari 2009]
Onderwerp:n36 / 811 / 814

Gp 811 (Foto: Ad Rombouts)

Hallo allemaal,

Heb met bewondering gekeken naar het bericht met kaartje van grenspaal 811 (of eigenlijk grenspaal 814). In deze omgeving hebben we vorige week onze grenspalen-speurtocht van de D-NL grenspalen volbracht. Er is en wordt hier volop gewerkt om de Veengoot weer te laten meanderen, gelukkig hebben we alle grenspalen kunnen vinden. Grenspaal 811 staat er maar eenzaam bij en erg stevig staat hij ook niet, 811A staat er wel florissant bij.

Groetjes,
Ad en Lenie Rombouts.

214

Van:Maria Beening, Aalten [18 februari 2009]
Onderwerp:Gele grensmarkering

Gele grensmarkering in Gelderland (Foto: Maria Beening)

Hallo Dick,

Deze gele grens/straatmarkering zien we nu steeds vaker bij ons in de Achterhoek. Deze foto is gemaakt bij grensovergang Dinxperlo/Suderwick.

Nog een vraagje, was afgelopen weekend in de stad Zutphen en zag daar tot mijn verbazing een grenspaal staan in het hofje van het Stedelijk Museum. Een prachtige met het jaar 1766 en nummer 36 erop, weet jij of iemand anders waar die eigenlijk vandaan komt?

Hartelijke groeten uit Aalten van Maria Beening.

213

Van:Harry ten Veen, Steenwijk [12 februari 2009]
Onderwerp:Geo-Info artikel

Dag Dick,

Het artikel van jullie in Geo-Info is nu on-line en te lezen en te printen.

http://library.wur.nl/WebQuery/lsw?&onderwerp/code=226-A-1-a,
226-L-1-b,115-C,226-A,226-C,226-E,404-C,226-L,226-E&titelbeschrijving/@cd=2008&wq_sfx=fullhtml&wq_max=
500&recordtype=artikel&wq_inf1=Historische%20geografie

Groeten en suc6
Harry ten Veen

212

Van:Ad en Lenie Rombouts, Bladel [30 januari 2009]
Onderwerp:Gp 4-III

Op 21-05-2008 troffen we deze buis aan op. N 52 16.246 E 007 01.963. Dit coordinaat is gemaakt met GPSmap 60CSx er is een tabel waar mee je dit om kunt zetten naar Rijksdriehoek coordinaten. Google: intikken RD-WGS WGS_RD conversietabel.

Groetjes
Ad en Lenie

211

Van:Dick Waanders, Almelo [29 januari 2009]
Onderwerp:Gp 4-III

Beste Ad en Lenie,

Prima voorstel!
De buis is kennelijk weer verwijderd na het uitgraven van het steentje. En het plaatje rechtgeslagen en op de steen bevestigd.
Kun je nog aangeven waar jullie de buis aantroffen?

Dick Waanders.

210

Van:Ad en Lenie Rombouts, Bladel [29 januari 2009]
Onderwerp:Gp 4-III
Afbeelding:Gp 4-III buis

Hallo beste wandelaars van 4 naar 5.

Vorig jaar in de zomer heb ik ook lang moeten zoeken naar de drie buizen met plaatjes 4 I, 4 II en 4 III.
Nu heb ik wel de buis van 4 III, maar niet de grenssteen 4 III.
Mijn voorstel is om te "ruilen".

Groetjes,
Ad en Lenie

209

Van:Heinz Kroschner, Borken D [27 januari 2009]
Onderwerp:IJsmeertochten

Sehr geehrter Herr van der Sleen,

Folgende Grenzpunkte haben wir mit GPS gemessen: 832 D, E, G und H, sowie 838 B, C und D,
folgende Grenzpunkte haben wir überprüft: 832 C und F.

Met vriendelijke groeten
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Heinz Kroschner
Kreis Borken - Der Landrat
Fachbereich Vermessung und Kataster
- Abteilung Vermessung -
Burloer Str. 93, 46325 Borken
E-Mail: h.kroschner@kreis-borken.de
Internet: http://www.kreis-borken.de

208

Van:Harry van der Sleen, Enschede [24 januari 2009]
Onderwerp:IJsmeertochten

Sehr geehrter Herr Kroschner,

Wij vragen ons toch nog even af of u ook de stenen 832 D en 832 C aangetroffen hebt. Van 832 D was de bovenkant vrijgemaakt, 832 C ligt volgens ons (helaas) onder het wateroppervlak.

Groeten van Harry van der Sleen.

207

Van:Leo Junggeburt, Gulpen-Vaals [22 januari 2009]
Onderwerp:H5

Ik lees met veel plezier de bijdragen van Hans Hermans over ‘grensgevallen’ in de zuidoost hoek van Limburg.

Leo Junggeburt,
Gulpen-Vaals

206

Van:Heinz Kroschner, Borken D [21 januari 2009]
Onderwerp:IJsmeertochten

Sehr geehrter Herr van der Sleen,

Sie wollten wissen, wer vor Ihnen die Grenzsteine im Haaksberger Veen besucht hat.
Am 07. Und 08.01.2009 haben wir einige Grenzpunkte (auch im Witte Veen) mit GPS aufgemessen und Koordinaten im neuen europäischen System ETRS89 bestimmt.

Met vriendelijke groeten
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez.
Heinz Kroschner
Koordinator
Kreis Borken - Der Landrat
Fachbereich Vermessung und Kataster
- Abteilung Vermessung -
Burloer Str. 93, 46325 Borken

205

Van:Ad en Lenie Rombouts, Bladel [18 januari 2009]
Onderwerp:Gp 74

Heb de foto van grenspaal 74 met gemengde gevoelens bekeken. Het witte Nederlandse douanekantoor is het gebouw waar onze dierbare Co Bieze zijn vrouw heeft leren kennen.

Groetjes Ad en Lenie Rombouts

204

Van:Eberhard Gutberlett, Kerken-Aldekerk (D) [14 januari 2009]
Onderwerp:2. Tour Vennbahn-wandeling

Deelnemers Vennbahnwandeling

2. Tour: Peter (B), Jannis (NL), Harry (NL), Rob (NL), Eberhard (D) & Jos (B)

203

Van:Harry van der Sleen, Enschede [13 januari 2009]
Onderwerp:IJsmeertochten
Afbeelding:Gp 832-H Haaksbergerveen

Ook wij, Harry ten Veen, Ad en Lenie Rombouts en ik, hebben zondag 11 januari 2009, samen een poging gedaan om enkele grensstenen te benaderen die bij eerdere grenswandelingen van ons, niet te bereiken waren omdat ze veraf in het water stonden. We hebben toen met elkaar afgesproken het opnieuw te proberen als het water ooit nog eens een keer goed genoeg zou bevriezen, zodat er op gelopen kon worden.

Nu, nog geen jaar later, was het dus al onverwachts zo ver. Na enig onderling e-mailverkeer, was de zaak al gauw geregeld en de “expeditie” gepland. De omstandigheden waren ideaal: Dik ijs, licht vriezend weer en een prachtig winterzonnetje erbij. Omstandigheden die ook prima geschikt zijn om mooie plaatjes te schieten. Dat hebben we dan ook ruimschoots gedaan.

Onze voornaamste doelen waren gp 832 H en gp 838 C. Deze laatste, in het Witte Veen, was geen probleem, we liepen er zo heen want hij was vanuit de verte al zichtbaar. Gp 832 H, in het Haaksbergerveen, was wat moeilijker te vinden. Het is een erg lage paal die verstopt zat tussen grote bossen met biezen. Maar ook deze hebben we na enig speurwerk gevonden en uitgebreid gefotografeerd. Ik denk dat ik rustig kan stellen dat deze steen tot de minst gefotografeerde stenen van Nederland behoort. Als beloning hebben we ons ter plekke op een kruidenbittertje getrakteerd.

Heel onverwachts hebben ook nog gp 832 D gevonden. De bovenkant van deze steen ligt precies gelijk met de waterspiegel, dankzij het feit dat deze waterspiegel nu ijs was, kon hij vrij gemaakt worden. Dit was overigens al door iemand gedaan die ons voor was. Ook bij de andere stenen vonden we sporen van deze persoon of personen en we vroegen ons af of dit misschien “een van ons” was. Als dit inderdaad zo is vernemen wij dit graag (zo nieuwsgierig zijn we wel).

Na afloop waren we uiteraard bijzonder tevreden over deze vruchtbare middag en keerden vrolijk huiswaarts.

Harry van der Sleen.

202

Van:Dick Taat, Lonneker [6 januari 2009]
Onderwerp:Grenspalen vinden in Haaksbergen

t.a.v. Mark v.d. Bunt:

De Historische Kring Haaksbergen, die in de kelders van het gemeentehuis een fraai onderkomen heeft, kan je veel van wat de moeite waard is vertellen over de grenspalen van Haaksbergen. Met mooie oude kaarten en foto's. Ook in boekvorm.
Meld je daar maar eens.

Succes, met grensgroeten,
Dick Taat.

201

Van:Dick Waanders, Almelo [6 januari 2009]
Onderwerp:Grenspalen vinden in Haaksbergen

Beste Mark,

De meeste grenspalen staan niet in Haaksbergen zelf maar op de grens met Duitsland. De grenslijn is duidelijk aangegeven op landkaarten, en op sommige staan ook alle grenspalen ingetekend. Verder zou je je kunnen wenden tot Kees van Rijn van Arfgood Buurse, of Harry van der Sleen in Enschede die vorig jaar een grenswandelroute in het bedoelde gebied heeft georganiseerd. Wellicht heeft hij nog een routebeschrijving. En tot slot biedt Op de Grens een rijke bron aan informatie.

Dick Waanders.

Terug Dit is de laatste pagina