Het oude rechtsgebied van Enschede

Een van de stenen

Door de Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit Enschede Lonneker is het oude rechtsgebied opnieuw manifest gemaakt met mooie gladde palen van lichte zandsteen. Bij de grenspaal nummer 4, genoemd in het procesverbaal van de grensscheiding tussen Enschede en Lonneker (PVB van 1826), vond de onthulling plaats. Ondanks de stromende regen, in aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden.
Harry van der Sleen gaf een heldere, goed gemotiveerde toelichting. Uit de toespraak van wethouder Bleker bleek de gemeentelijke betrokkenheid bij deze culturele aspecten van de historie van Enschede. Hij twijfelde even aan de echtheid van de veldkei die er naast ligt, en die de voorloper van de grenspaal was. Maar - nota bene - deze zwerfkei is bij bouwwerkzaamheden exact ter plekke teruggevonden en weer bovengronds gebracht.
Op de paal is een informatiebordje bevestigd met verwijzing naar de andere “wigboldstenen”, zes in getal, op de hoeken van een onregelmatige zeshoek. De stenen lagen aan de invalswegen van de stad.

Nu in het stedelijk centrum. Primeur! Enschede heeft hiermee een landelijke (Europese-, wereld-) primeur van een volledig herstelde markering van het oude rechtsgebied van de stad, het zogenaamde Wigbold. Daar buiten gold het Landrecht. Overigens blijkt uit de protocollen van Stad- en Landgericht Enschede, dat de grenzen niet voor alle zaken even strak gehandhaafd werden. In het gemeentelijke onderzoeksproject, “Judex” zijn de gerichtshandelingen uit het omvangrijke archief  voor een groot deel door vrijwilligers bestudeerd en leesbaar ter beschikking gesteld.
In een aardig boekje (ook een collectors item!) is met een aantrekkelijke wandelroute de situatie na te gaan. Niet alleen voor steenfanaten, maar ook voor U. Graag nodigen wij u uit om (eventueel samen) het traject na te lopen.

Dick Taat, Lonneker
[4 november 2008]

Brochure VVV Enschede