De oudste volkeren waren verzamelaars

e oudste volkeren waren verzamelaars.
Later kwamen er jagers en nog later kwamen er landbouwers.
Thans leven wij in een universeel en mondiaal denkende maatschappij met een groot technisch vermogen. Geologisch en ruimtevaartkundig is de mensheid in staat bovenmenselijke prestaties te verrichten, waarvan echter het grootste deel van de aardbewoners niet het minste besef heeft. Als gevolg van de verschillen tussen rijk en arm en tussen de nog steeds primitief denkende delen van de wereldbevolking, zijn er nog steeds politieke, religieuze en economische twisten.

Wat heeft dit te maken met onze relaties inzake het behoud van relevante grensstenen?
ALLES. Want wanneer het persoonlijke en het oude volkenrecht of het Romeinse recht tot afpaling van het eigen gebied niet gerespecteerd wordt, komt er burenruzie of oorlog.

'Jus marqca est' is het recht om eigen territoir te markeren. Wij van de OGPV, verzamelaars van grensstenen, hebben een goede aanzet gegeven door regelmatig op grenspalensafari te gaan en foto’s en documentatie bijeen te brengen. Voor ons eigen plezier en tot grote vreugde kunnen we deze “sport” beoefenen. Veel is er ontdekt en bijeengebracht. Nu wordt het tijd om een tussenbalans op te maken. Laat een ieder voor zich zelf een overzicht van de belangrijkste resultaten maken. Samen met mensen die in groepsverband en officieel de grenzen controleren door een “oculaire inspectie”, een loakgang, of een Schnattgang, kan dan iets nieuws ontstaan.

Met de lezing bij de historische heemkundige vereniging De Dree Marken op 21 februari 2008 maken we stellig een nieuwe start inzake bescherming van ons cultureel erfgoed. Met talloos veel andere groeperingen is nog contact nodig.

Blijven wij dus alert!

Dick Taat, Lonneker
[21 januari 2008]