Dick Taat: Erelid OGVC

Dick Taat en de oorkonde (Foto: Aafke de Wijk)

[20 januari 2008]

p 1 januari 2008 is Dick Taat (81) uit Lonneker uitgeroepen tot erelid van de OGVC, vanwege zijn grote verdiensten voor de markepalen in de regio Twente en vooral voor het aandacht vragen voor de inmiddels van zijn plaats gehaalde rijksgrenssteen nr. 20, en voor deze webzijde.

Op zaterdag 19 januari 2008 heeft de feestelijke uitreiking van de oorkonde ter gelegenheid van die benoeming plaats gevonden.

Het evenement vindt plaats tijdens een intieme bijeenkomst van Mevrouw Taat, Dick Taat, Aafke de Wijk (ontwerpster van de oorkonde en staflid) en Dick Waanders (voorzitter).

De oorkonde

Dick Taat is enigszins sprakeloos van de eer die hem te beurt valt. En sprakeloosheid is een eigenschap die hem maar uiterst zelden overvalt.
Nadat Dick zichzelf weer een beetje onder controle heeft, kunnen we de volgende reactie uit zijn mond optekenen:
“Dit is te veel eer.
Wat zijn de redenen, de consequenties en verplichtingen?
Betekent dat, dat ik ook af en toe helemaal mijn eigen gang mag gaan? En blijf ik dan nog wel staflid? Het lijkt me beter dat je voor die functie een andere kandidaat neemt.
Ik bedank jullie. Laten we het onder ons houden. Of .... een gezamenlijk treffen van alle leden is trouwens ook wel leuk. Kan ik de grote zaal in Saveneije afhuren? Dat is voor mij mooi dichtbij. Maar we zouden eigenlijk stijlvol naar het restaurant in het Rijksmuseum Twente moeten gaan. Dan is de entree en een korte rondleiding voor mijn rekening en een kop koffie, hot chocolat, of thee eveneens. Nodig ze maar uit.
Wie is er dan aan de beurt?”

We verzekeren Dick dat hij voorlopig het enige erelid zal zijn en blijven, want er staan geen andere kandidaten op de nominatie.
Consequenties en verplichtingen zijn er niet, en Dick mag af en toe helemaal zijn eigen gang gaan (alsof hij dat al niet altijd doet!).
We houden het evenement onder ons, en vragen dat ook van de andere clubleden en bezoekers van Op de Grens.
De andere door Dick geopperde opties houden we in beraad, want een clubledentreffen in combinatie met een dialezing van Dick Taat zelf, is ook niet te versmaden.

Dick Taat en de oorkonde (Foto: Aafke de Wijk)