Kijkhut in het Aamsveen

Vogelkijkhut Aamsveen (Foto: Dick Waanders)

[17 maart 2008]

andschap Overijssel heeft in het Aamsveen, vlakbij de grootste grenssteen, een enorme vogelkijkhut geplaatst. Het massief houten geval staat op een forse betonnen fundering en is zeer ontsierend en verstorend in het gebied.
Uit een reactie van de terreinbeheerder van het Landschap blijkt dat de uitkijktoren onderdeel is van een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute (de “Flamingoroute”).
Deze route wordt in de zomer geopend. Langs de route komen informatieborden over cultuur, landschap en natuur. Ook staan er enkele schuilhutten en een drietal uitkijktorens. Gekozen is voor uniformiteit en daardoor heeft de toren in het Aamsveen een degelijke uitstraling. Dit ook mede omdat de bouwvoorschriften in Duitsland wat zwaarder zijn dan in Nederland.
Een van de doelstellingen van Landschap Overijssel is het geven van voorlichting aan het publiek in onze terreinen. Een uitkijktoren, met daarin enkele informatieborden (deze worden nog aangebracht) is volgens ons een goed middel om de bezoekers een duidelijk beeld te geven van het Aamsveen en het beheer daarover.
De nieuwe fietsroute loopt over bestaande paden en niet door het Aamsveen zelf.
Aldus de reactie van het Landschap.