Aamsveengeesten

Aamsveengeesten (Foto: Dick Waanders)

[9 april 2008]

ijdens ons eerste bezoek aan de nieuwe uitkijkhut in het Aamsveen, eind februari, maken we er dit soort vreemde foto's. Er zijn aanwijzingen dat het hier om geesten gaat, maar niet iedereen gelooft dat uiteraard.
Sommige sceptici veranderen van mening als mijn 4 jaar oude Canon camera op precies dezelfde plek, een paar weken later, de geest geeft!